ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
เลขผู้แต่งส691ร
เลขมาตรฐานสากล9786165481656
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน - - ไทย
2.ข้าราชการพลเรือน
3.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า151 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015514อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ