ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 สรุปผลการปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขเรียกรายงานประจำปี 347
เลขผู้แต่งส691ร
หัวเรื่อง1.กฎหมาย - - ไทย.
2.กฤษฎีกา
3.นิติศาสตร์
4.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2559
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า140หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015531อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ