ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เลขเรียกรายงานประจำปี 621.3678
เลขผู้แต่งส691ร
หัวเรื่อง1.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ - - รายงานประจำปี
2.ภูมิสารสนเทศ
3.ดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล - - ไทย
4.วิทยาศาสตร์อวกาศ - - ไทย
5.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า120หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015540อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ