ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมธนารักษ์
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี 346.043
เลขผู้แต่งก151ร
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
2.กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
3.ที่ราชพัสดุ
4.เงินตราไทย
5.ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า120หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015554อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ