ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
เลขผู้แต่งก111ร
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ
2.ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์ศูนย์นักบริหารระดับสูง
ปีที่พิมพ์2559
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า38 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015559อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ