ชื่อเรื่องประวัติพระอาจารย์เสาร์ กนฺตลีโล
ผู้แต่งคนที่ 1มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต
เลขเรียก294.36
เลขผู้แต่งม686ป
เลขมาตรฐานสากล9786167870137
หัวเรื่อง1.พระอาจารย์เสาร์ กนฺตลีโล (พระครูวิเวกพุทธกิจ)
2.สงฆ์ - - ชีวประวัติ
3.ธรรมเทศนา
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า381 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015568อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ