ชื่อเรื่องศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เลขเรียก330.9593
เลขผู้แต่งค121ศ
เลขมาตรฐานสากล9786167163741
หัวเรื่อง1.เศรษฐกิจพอเพียง - - ไทย
2.เศรษฐกิจพอเพียง - - การพัฒนาชนบท - - ไทย
3.ไทย - - ภาวะเศรษฐิจ.
4.ไทย - - ภาวะสังคม
5.เศรษฐกิจ - - ความมั่นคง
6.เศรษฐกิจพอเพียง - - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า344 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015572อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ