ชื่อเรื่องนี่หรือเมืองพุทธ!
ผู้แต่งคนที่ 1ณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งณ339น
เลขมาตรฐานสากล9786162078644
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน
2.ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.
3.พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน
4.ศรัทธา (พุทธศาสนา)
5.การดำเนินชีวิต.
ครั้งที่พิมพ์4
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
ราคา129
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า145 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015573อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ