ชื่อเรื่องระบบเครือข่าย และ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ผู้แต่งคนที่ 1วิทยา สุคตบวร
เลขเรียก004.678
เลขผู้แต่งว582ร
เลขมาตรฐานสากล9742121192
หัวเรื่อง1.ข่ายงานคอมพิวเตอร์
2.อินเทอร์เน็ต
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
ราคา155
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า229 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015590อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ