ชื่อเรื่องหลักแนวคิด นโยบาย และทิศทางการบริหารคน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก658.3
เลขผู้แต่งส691ห
เลขมาตรฐานสากล9749946529
หัวเรื่อง1.การบริหารงานบุคคล
2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ครั้งที่พิมพ์3
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า163 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015598อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ