ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7
ผู้แต่งคนที่ 1ศาลปกครอง, สำนักงาน
เลขเรียกอ 342.0664
เลขผู้แต่งศ364น
เล่มที่7
เลขมาตรฐานสากล9786163330703
หัวเรื่อง1.ศาลปกครอง - - ไทย.
2.ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
3.กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี
4.ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง.
5.ศาลปกครอง--คำวินิฉัย
6.กฎหมายปกครอง - - ไทย - - คดี
7.วิธีพิจารณาคดีปกครอง - - ไทย
8.การกระท
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า1129 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015618อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ