ชื่อเรื่องCAPITAL in the Twenty First Century : ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21
ผู้แต่งคนที่ 1Piketty, Thomas
ผู้แต่งคนที่ 2นรินทร์ องค์อินทรี, แปล
เลขเรียก330.122
เลขผู้แต่งP635C
เลขมาตรฐานสากล9789742283377
หัวเรื่อง1.การกระจายรายได้
2.ความมั่งคั่ง
3.ความเสมอภาค
4.ทุนนิยม
5.ทุนนิยม - - ประวัติ
6.วิภาคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2560
ราคา900
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า822 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015698อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ