ชื่อเรื่องคัมภีร์ Photoshop 7 and Image Ready 7
ผู้แต่งคนที่ 1วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, มานิตา เจริญปรุ
เลขเรียก006.6869
เลขผู้แต่งว127ค
เลขมาตรฐานสากล9747823306
หัวเรื่อง1.โฟโต้ช็อฟ 7 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
2.อโดบีโฟโตช็อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
3.โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.คอมพิวเตอร์กราฟิก
ครั้งที่พิมพ์6
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2545
ราคา379
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า412 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015737อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ