ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2539
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียกอ 808.851
เลขผู้แต่งส-ป
หัวเรื่อง1.พระบรมราโชวาท
2.พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า668 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015742อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ