ชื่อเรื่องสามมหาราชแห่งจักรีวงศ์ = the three greats of the ratanakosin
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียกอ 923.1593
เลขผู้แต่งส691ส
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
2.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-2352
3.จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
4.กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์มติประชาไทย
ปีที่พิมพ์2528
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุฉบับพิเศษ ในหลวงพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015743อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ