ชื่อเรื่องสร้างนิสัยดี ฆ่านิสัยเสีย Banish Bad Habits Forever
ผู้แต่งคนที่ 1ไฟเฟอร์, เวร่า
ผู้แต่งคนที่ 2คงคา วารี, แปล
เลขเรียก155.25
เลขผู้แต่งฟ914ส
เลขมาตรฐานสากล9789742126117
หัวเรื่อง1.การพัฒนาตนเอง
2.นิสัย
3.การปรับพฤติกรรม.
4.การดำเนินชีวิต - - แง่จิตวิทยา.
5.ความตระหนักในศักยภาพตน
6.ความสำเร็จ - - แง่จิตวิทยา.
7.การควบคุมตนเอง
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2561
ราคา165
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า239 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015823อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ