ชื่อเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล The Digital Economy
ผู้แต่งคนที่ 1แท็บสก็อตต์, ดอน
ผู้แต่งคนที่ 2พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
เลขเรียก004.6
เลขผู้แต่งท811ศ
เลขมาตรฐานสากล9786163501738
หัวเรื่อง1.ภาวะผู้นำ
2.เศรษฐกิจ
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.เทคโนโลยีสารสนเทศ - - แง่เศรษฐกิจ
5.เศรษฐศาสตร์
6.อินเทอร์เน็ต - - เศรษฐกิจ
7.การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
ราคา325
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า399 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015824อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ