ชื่อเรื่องป.วิแพ่ง และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2560)
ผู้แต่งคนที่ 1ไพบูลย์ เปียศิริ
เลขเรียก347.05
เลขผู้แต่งพ978ป
เลขมาตรฐานสากล9786167970516
หัวเรื่อง1.วิธีพิจารณาความแพ่ง
2.การคุ้มครองผู้บริโภค - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง เดือนปีที่พิมพ์ : 1/2018 พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
ราคา135
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า365 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015839อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ