ชื่อเรื่องโลกตื่น เมื่อเอเซียเปลี่ยน The Global Rise of Asian Transformation
ผู้แต่งคนที่ 1พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล
ผู้แต่งคนที่ 2คริสโตเฟอร์ บอลดิง
ผู้แต่งคนที่ 3รีนา มาร์วาห์
เลขเรียก338.959
เลขผู้แต่งพ164ล
เลขมาตรฐานสากล9789742282318
หัวเรื่อง1.การพัฒนาเศรษฐกิจ - - เอเชีย
2.นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - แง่เศรษฐกิจเอเชีย
3.เอเชีย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - คริสต์ศตวรรษที่ 21
สำนักพิมพ์โพสต์
ปีที่พิมพ์2558
ราคา395
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า470 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015874อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ