ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นฝึกจีนกลาง ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่งคนที่ 1สุ่ยหลิน
เลขเรียก495.1824
เลขผู้แต่งส737ค
เลขมาตรฐานสากล9786163810076
หัวเรื่อง1.ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี
2.ภาษาจีน - - การใช้ภาษา
3.ภาษาจีน - - ไวยากรณ์
4.ภาษาจีน - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์อินส์พัล
ปีที่พิมพ์2558
ราคา199
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า238 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015876อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ