ชื่อเรื่องหลักการโปรแกรม Object - Oriented และภาษา C++
ผู้แต่งคนที่ 1วีเนอร์, ริชาร์ด เอส
ผู้แต่งคนที่ 2พินสัน, ลูอิส เจ
ผู้แต่งคนที่ 3นพดล ตังควรรณวานิช, เรียบเรียง
ผู้แปลสรรค์ เสกขุนทด, เรียบเรียง
เลขเรียก005.362
เลขผู้แต่งว562ห
เลขมาตรฐานสากล9745093769
หัวเรื่อง1.ภาษาซี - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.ภาษา C - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
4.การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
5.ภาษาคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
ปีที่พิมพ์2521
ราคา165
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า262 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015905อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ