ชื่อเรื่องมุมมองมุมคิด 11 ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียกสร 352.6
เลขผู้แต่งส691ม
หัวเรื่อง1.ทุนรัฐบาล
2.ข้าราชการ - - การฝึกอบรม - - ไทย
3.Government scholarship
4.Public officers - - Training
5.การศึกษาในต่างประเทศ
6.ข้าราชการ - - การฝึกอบรม
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า294 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015930อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ