ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกสร 920
เลขผู้แต่งค121ข
ชื่อชุดหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2
หัวเรื่อง1.วันข้าราชการพลเรือน
2.ข้าราชการพลเรือน
3.ระบบราชการ
4.ข้าราชการพลเรือน - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า254 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015949อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ