ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นประธานอาเซียน
ผู้แต่งคนที่ 1ประภัสสร์ เทพชาตรี
เลขเรียก959
เลขผู้แต่งป336ท
เลขมาตรฐานสากล9789744664389
หัวเรื่อง1.กลุ่มประเทศอาเซียน - - ไทย
2.นโยบายเศรษฐกิจ - - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4.สมาคมอาเซียน - - ไทย
5.กลุ่มประเทศอาเซียน
6.สมาคมอาเซียน
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2552
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า103 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015955อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ