ชื่อเรื่องThe situation of Thailand is older population = An update based on the 2014 Survey of Older Persons in Thailand
ผู้แต่งคนที่ 1Knodel, John
ผู้แต่งคนที่ 2Teerawichitchainan, Bussarawan
ผู้แต่งคนที่ 3Prachuabmoh, Vipan
ผู้แปลPothisiri, Wiraporn
เลขเรียกreport 613.0438
เลขผู้แต่งK72S
หัวเรื่อง1.Population aging, Thailand, older persons
2.ผุ้สูงอายุ - - ไทย - - รายงาน
3.ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต
4.ผู้สูงอายุ - - การดูแล
5.ผู้สูงอายุ - - การจ้างงาน
6.ผู้สูงอายุ - - สุขภาพอนามัย
7.ผู้สูงอายุ - - สถิติ
8.ผู้สูงอายุ - - ภาว
สำนักพิมพ์HelpAge International
ปีที่พิมพ์2015
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
คำสำคัญPopulation aging, Thailand, older persons
จำนวนหน้า98 p.
ภาษาen
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015956อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ