ชื่อเรื่องรัฐสภาปริทัศน์ พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียก333.794
เลขผู้แต่งส691ร
หัวเรื่อง1.ก๊าซชีวภาพ
2.การพัฒนาที่ยั่งยืน
3.ความร้อน - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.เชื้อเพลิงชีวภาพ
5.ปรากฏการณ์เรือนกระจก
6.พลังงานทดแทน
7.ภาวะโลกร้อน
8.ภาวะโลกร้อน - - การแก้ไข
9.เอทานอล
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2552
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า187 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015960อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ