ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของงานรับจ้างทำของ
ผู้แต่งคนที่ 1ศิริรัตน์ สะสม
เลขเรียกPO011
เลขผู้แต่งศ481ค
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2.สังกัด ฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ส่วนบริหารเงินทุน
3.สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016026อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ