ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น และอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผู้แต่งคนที่ 1วิลาวัลย์ ไชยเจริญ
เลขเรียกPO009
เลขผู้แต่งว719ค
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2.ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
3.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า16 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016027อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ