ชื่อเรื่องการดำเนินการจัดทำเงินประกันสัญญาเช่าให้ถูกต้องตรงกันตามระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่ากับเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS โดยโปรแกรม Microsoft Excel
ผู้แต่งคนที่ 1วิลาวัลย์ ไชยเจริญ
เลขเรียกPO009
เลขผู้แต่งว719ก
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2.ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
3.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า5 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016028อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ