ชื่อเรื่องจัดทำคู่มือการขออนุมัติและการโอนขายบิลเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ผ่านระบบ GFMIS
ผู้แต่งคนที่ 1เอมอร ชมภูงาม
เลขเรียกPO009
เลขผู้แต่งอ911จ
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2.สังกัดฝ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักการคลัง
3.สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016033อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ