ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พิธีสารเลือกรับ ฉบับที่สองแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขเรียกสร 342.087
เลขผู้แต่งค121ห
เล่มที่5
เลขมาตรฐานสากล9749153316
ชื่อชุดICCPR
หัวเรื่อง1.กฎหมายระหว่างประเทศ
2.การลงโทษ
3.สิทธิทางการเมือง
4.สิทธิพลเมือง
5.สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า130 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016071อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)
ย้อนกลับ