ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขเรียกสร 323.6
เลขผู้แต่งค121ห
เล่มที่7
เลขมาตรฐานสากล9749153316
ชื่อชุดCERD
หัวเรื่อง1.กฎหมายระหว่างประเทศ
2.การแบ่งแยกเชื้อชาติ
3.สนธิสัญญา
4.สิทธิพลเมือง
5.การแบ่งแยกผิว
6.สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า72 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016073อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)
ย้อนกลับ