ชื่อเรื่อง108 องค์พระปฏิมา พระพุทธรูปคู่แผ่นดิน
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียกอ 294.335
เลขผู้แต่งก151ร
เลขมาตรฐานสากล9786165434546
หัวเรื่อง1.ประติมากรรมพุทธศาสนา
2.พระพุทธรูป - - ประวัติ
3.พระพุทธรูป - - ภาพ
4.ศิลปกรรมพุทธศาสนา - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า228 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016085อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (Ref)
ย้อนกลับ