ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผู้แต่งคนที่ 1มูลนิธิปริญญาโท นักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขเรียกสร 323.042
เลขผู้แต่งม686ค
หัวเรื่อง1.การมีส่วนร่วมของประชาชน
2.การมีส่วนร่วมของประชาชน - - คู่มือ
3.การมีส่วนร่วมทางสังคม
4.สิทธิของพลเมือง
5.การหยั่งเสียงมหาชน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ครั้งที่พิมพ์2
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า217 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016101อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)
ย้อนกลับ