ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมสำหรับประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกสร 323.04
เลขผู้แต่งศ813ค
หัวเรื่อง1.การมีส่วนร่วมของประชาชน
2.การบริหารรัฐกิจ - - การมีส่วนร่วมของประชาชน
3.การฟังเสียงมหาชน
สำนักพิมพ์ไวส์วิชั่น
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า64 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016108อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)
ย้อนกลับ