ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียกรป 352.63
เลขผู้แต่งส691ร
เลขมาตรฐานสากล9786165482011
หัวเรื่อง1.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - การบริหาร
2.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำปี
3.ข้าราชการพลเรือน
4.ข้าราชการพลเรือน - - ไทย
สำนักพิมพ์เซ็นจูรี่
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
หมายเหตุ***ใช้หัวเรื่องนี้ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
จำนวนหน้า108 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016111อยู่รายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
ย้อนกลับ