ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
จำนวนหน้า161 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016115อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ