ชื่อเรื่องFUNDAMENTAL NETWORKING (FN)
ผู้แต่งคนที่ 1NETWORK TRAINING CENTER
เลขเรียกDoc 004.6
เลขผู้แต่งN469F
หัวเรื่อง1.เครือข่ายพื้นฐาน
2.เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.ระบบส่งข้อมูล
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
จำนวนหน้า125 P.
ภาษาENG
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016124อยู่เอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
ย้อนกลับ