ชื่อเรื่องธรรมะจากธรรมาสน์ เล่ม 4
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ฉบับที่ฉ.4
เลขมาตรฐานสากล9781165435482
สำนักพิมพ์บริษัท รำไทยเพรส จำกัด
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
จำนวนหน้า98 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016126, ฉ.4อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ