ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ผู้แต่งคนที่ 1ดวงเด่น นาคสีหราช
ผู้แต่งคนที่ 2พงศ์กานต์ คงศรี
เลขเรียก423.1
เลขผู้แต่งด174ค
เลขมาตรฐานสากล9786162697531
หัวเรื่อง1.ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์
2.กฎหมาย - - คำศัพท์
ครั้งที่พิมพ์5
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2562
ราคา300
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า460 หน้า
ภาษาไทย ไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016188อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ