ชื่อเรื่องคลังคำ คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับรุง)
ผู้แต่งคนที่ 1นววรรณ พันธุเมธา
เลขเรียก495.913
เลขผู้แต่งน312ค
เลขมาตรฐานสากล9786161811662
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย - - คำศัพท์
2.ภาษาไทย - - การใช้ภาษา
ครั้งที่พิมพ์7
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2559
ราคา795
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า1292 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016193อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ