ชื่อเรื่อง55 ธรรมคติ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกสร 294.34
เลขผู้แต่งส691ห
หัวเรื่อง1.กฐินและผ้าป่า
2.ธรรมเทศนา
3.ศิลปกรรมพุทธศาสนา
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2561 2561
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือที่ระลึก
จำนวนหน้า135 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016210อยู่หนังสือที่ระลึก
ย้อนกลับ