ชื่อเรื่องที่ระลึก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกสร 294.34
เลขผู้แต่งส691ท
หัวเรื่อง1.กฐินและผ้าป่า
2.ธรรมเทศนา
3.ศิลปกรรมพุทธศาสนา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือที่ระลึก
จำนวนหน้า44 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016213อยู่หนังสือที่ระลึก
ย้อนกลับ