ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียกสร 294.34
เลขผู้แต่งส691ห
หัวเรื่อง1.กฐินและผ้าป่า
2.ธรรมเทศนา
3.ศิลปกรรมพุทธศาสนา
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือที่ระลึก
จำนวนหน้า64 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016214อยู่หนังสือที่ระลึก
ย้อนกลับ