ชื่อเรื่องการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาการปรับปรุงที่ทำการสำนังานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และการเบิกจ่ายเงินค่าเหมาปรับปรุงที่ทำการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
ผู้แต่งคนที่ 1ปวีณา สว่างศรี
เลขเรียกPO009
เลขผู้แต่งป496ก
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3.ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า87 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016263อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ