ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-Budgeting ของกรมธนารักษ์
ผู้แต่งคนที่ 1ปาริชาติ อินมี
เลขเรียกPO009
เลขผู้แต่งป554ก
ชื่อชุดผลงานของ นางสาวปาริชาติ อินมี ตำแหน่ง นักวิชาการเง
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3.ฝ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักการคลัง
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016264อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ