ชื่อเรื่องจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้แต่งคนที่ 1ปาริชาติ อินมี
เลขเรียกPO009
เลขผู้แต่งป554จ
เล่มที่2
ชื่อชุดผลงานของ นางสาวปาริชาติ อินมี ตำแหน่ง นักวิชาการเง
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3.ฝ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักการคลัง
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า58 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016265อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ