ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินโดยการควบคุมดูแล ตรวจสอบและดำเนินการงานด้านการรับจ่ายเก็บรักษา นำเงินรายได้ส่งคลังที่ธนาคารและในระบบ GFMIS
ผู้แต่งคนที่ 1ปิยานุช เปลี่ยมปลื้ม
เลขเรียกPO009
เลขผู้แต่งป629ก
ชื่อชุดผลงานของนางปิยานุช เปลี่ยมปลื้ม ตำแหน่งนักวิชาการเ
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
2.นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3.ส่วนบริหารเงินทุน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016266อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ