ชื่อเรื่อง40 ปี ปฏิรูปที่ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า 6 มีนาคม 2558
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
เลขเรียกสร 333.31593
เลขผู้แต่งส691ส
ชื่อชุดเอกสารวิชาการ ฉบับที่ 140
หัวเรื่อง1.การปฏิรูปที่ดิน
2.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักพิมพ์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า264 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016299อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร) / Government Publications (GP)
ย้อนกลับ