ชื่อเรื่องการกำหนดมูลค่าถนนที่ดินในชุมชนอยู่อาศัยโดยเทคนิคการให้คะแนนคุณภาพถ่วงน้ำหนัก (Weighted Quality Score : WQS)
ผู้แต่งคนที่ 1ปิยจิต โคตรคำสูนย์
เลขเรียกPO002
เลขผู้แต่งป619ก
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
2.นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
3.ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาวปิยจิต โคตรคำสูนย์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า14 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016302อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ